Thursday, September 27, 2012

Duitsland

Back from good old desperately stuck in the eighties Germany :)

Hoewel ik een waaghalzige veertig kilometer over de Tukkerse barrière en een povere acht dagen op de teller in geen geval als een daadwerkelijk vakantie ga betitelen, was het boven alles een godsprijzende verademing enkele breedtegraden verwijderd te zijn van het eeuwig brandende hellevuur en het epicentrum van Hades: onze verachtelijke flat en de matching bijgeleverde oorsmeer aan buren.

Nog drie afgrijselijke maanden in dit moeras van levensvormen die de uitgang van de waarschijnlijk veelbezochte baarmoeder nooit hadden mogen vinden voor we de sleutel van ons nieuwe huis uit de incapabele handen van onze walgelijk nalatige woonstichting kunnen grissen.
Nog drie afgrijselijk maanden en we kunnen verhuizen.

And a big fuck you to all neighbors :P

No comments: