Thursday, June 19, 2014

Cross stitch tegelwijsheid :P

Hou je waffel. Snavel dicht. Stop er een kurk in. Halt die Klappe. Hou je mond een dicht. Stop met je gekakel. Hou je kwebbel. Kappen met die bullshit. Is het nou uit met dat gesnater. Sluit je scheur. Hou je muil. Zip it. Put a sock in it. Hou je vreet.  

Geborduurde tegelwijsheid met een vleugje vloek ^_^